"לתת מכל הלב..."

לעבור בימי חמישי, בכרמל המערבי ברחבת המרכז המסחרי, ללכת בעקבות הקולות, הריחות, המראות הצבעוניים ולחוות חוויה המרוממת את הלב והנפש...
במי ובמה עסקינן?!
מדובר בפעילות התנדבותית יוצאת דופן ומיוחדת של קבוצת אנשים חיפאים, שהחליטו לחדול מדיבורים וליצור באופן-מעשי מציאות טובה יותר עבור מי, שבאמת זקוק לכך, ולו מהמקום של "כל ישראל ערבים זה לזה!".
מדובר בחבורה של עשרות מבוגרים, ילדים, הורים ומורים, בעיקר מביה"ס הריאלי העברי בחיפה, ואנשים טובים באמצע הדרך, שחברו יחדיו למען מטרה חשובה – לספק את צורכיהם הבסיסיים של הנזקקים והנצרכים בעירנו, בחזקת "אם אין קמח – אין תורה!"
העמותה פועלת על טוהרת – ההתנדבות, כאשר כל ההכנסות וההוצאות מיועדות לרכישת מזון ואספקתו בלבד.
הפעילות נערכת באמצעות סיוען של העובדות הסוציאליות, באגף-הרווחה של עיריית חיפה, המפנות אלינו את פרטי המשפחות להשלמת טיפול.

העובדה שילדים מהגיל הרך, תלמידים, בני-נוער, מבוגרים וקשישים פועלים יחדיו, יש בה אמירה, יש בה ערך חינוכי מוסף, עשייה חינוכית המממשת את דברי-חז"ל: "מעשה-אבות, סימן לבנים!".

העשייה למען הזולת, ראיית האחר, זיהוי יכולות נתינה, הם אינם אלא יישומם של ערכים נעלים, הלכה למעשה, בהתנהלות היום-יומית, זה לא רק "נאה-דורש" אלא גם "נאה – מקיים!".

ראויה לציון מיוחד האחווה המופלאה ורגשי הרעות הנרקמים בין הפעילים הרבים, עמותה שזכתה במתנדבים העושים מלאכתם נאמנה, פעילות מדהימה, חבורת-מופלאים, שכל אחד מאנשיה תורם את חלקו בדרכו, לרקמה אנושית ייחודית הפועלת תוך שיתופיות מירבית כצוות, למטרה מקודשת.

האהבה  - זה שם המשחק, "ואהבת לרעך..." זה המטבע העובר בינינו, מאדם לרעהו...

                                                                                               
                                                                                               שלכם,

                                                                                              נעמי שחר
                                                                                מנכ"לית עמותת "לקראת-שבת"