לתרומה, התנדבות ולכל מטרה טובה אחרת, ניתן ליצור קשר:

בדואר אלקטרוני לכתובת   info@likrat-shabat.org

בטלפון:
טלי / נעמי בטלפון  04-8500055 / 04-9116877
שירלי / אתי בטלפון   04-9116888

בפקס:  04-8500055