ראש ערית חיפה מר יונה יהב
מנהל ביה"ס הריאלי מר רון כתרי
ערוץ 10 - מיקי חיימוביץ
היו והתרשמו !